cyflwynir
presented

cynnig
offer

gwerthir
sold

pwrpasol
purposeful

ddianc
escape

uchelgais
ambition

diflannu
dissapear

cyffwrdd
touches

byd – eang
worldwide

erbyn
by

olaf
last

sensitif
sensetive

tafodieithol
emergency

awgrymu
suggests

rynnu
shiver